Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 18.03.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte, jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-4/21 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
UDK-5/21 Bruk av midler til fag- og yrkesopplæring etter løyving frå Fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/21 Detaljbudsjett for utdannings- og kompetanseutvalet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/21 Retningslinjer for munnleg og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-7/21 Årsmelding 2020 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-8/21 Årsmelding 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

← møtekalender