Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 04.02.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: 102/110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-1/21 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2023/2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UDK-2/21 Fylkeskommunen sine nye oppgåver på integreringsfeltet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UDK-3/21 Namn på Fræna vidaregåande skole Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Underretting om vedtak - Hustadvika kommunestyre - navn på Fræna vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/21 Budsjettoppfølging - utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/21 Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-4/21 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender