Fylkesutvalet

Møtedato : 23.11.2021 09:15

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-154/21 C2101 Utgreiing solenergi i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-155/21 Fylkeskommunale funksjonar i Sørsida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
U-156/21 Oppretting/stifting av Molde berekraftshub AS (MBH AS) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-157/21 Program for berekraftig by- og tettstadutvikling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
U-158/21 Skaparkraft - 2022-2032: program for langsiktig omstilling av næringslivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
U-159/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-160/21 Revisjon av reglement for finans- og gjeldsforvaltning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-161/21 Seglende reserveferje rute 01 - Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-162/21 Kjerringsundet - prinsippvedtak om realisering (avgjerslepunkt B2) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-163/21 Utbetring av eksisterande vegnett Nordøyane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
U-164/21 Økonomiplan med handlingsplan 2022-2025 med budsjett 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 7 vedlegg
U-165/21 Klimabudsjett 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-166/21 Eigarskapsmelding 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-167/21 Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 25 vedlegg
U-168/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 35 vedlegg
U-169/21 Retningslinjer for kunstprosjekt i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-170/21 Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-171/21 Ungdomsmedverknad i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-172/21 Medverknadsorgan for ungdom - nyval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender