Fylkesutvalet

Møtedato : 22.11.2021 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-145/21 Program for fylkestinget i Molde 6. - 8. desember 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-146/21 Oppnemning av nytt medlem til lønsforhandlingsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-147/21 Avslutning byggerekneskap K451 Fagerlia vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
U-148/21 Behov for ekstraordinær utviklingspakke for Geirangerfjorden verdsarvområde og omland – utsleppsfri ferdsel på verdsarvfjorden og eit berekraftig reiseliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
U-149/21 Fylkesstrategi for tannhelse 2022-2025 - oppstartsmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-150/21 Høyringssvar - forslag til ny opplæringslov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-151/21 Høyring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte botnforhold m.m. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-152/21 Høyringsuttale - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-153/21 Møre og Romsdal fylkeskommune - innspill til høring om nye krav til offentlig anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser til veitransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/21 Status koordinator seriøst arbeidsliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/21 Til Kontrollutvalg og fylkeskommunedirektør, Habilitet og etiske retningslinjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-14/21 Kandidater til styrer i de regionale helseforetakene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender