Fylkesutvalet

Møtedato : 26.10.2021 12:00

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møterom: Veøy

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-139/21 Norsk matproduksjon krev ekstraordinær investeringspakke Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-140/21 Høyringsuttale - forslag til program for konsekvensutgreiing for Linnorm Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-141/21 Høyring - Prøveordning for rullerande maksimal tillat biomasse (RMTB) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-142/21 Uttale til statsbudsjett 2022 frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-143/21 Ungdommens spørjetime - oversendingsforslag frå Monica Molvær (H) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-144/21 Uttale om HV-11 i statsbudsjettet Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/21 Forslag til store kutt i Interreg-midlane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-11/21 Vedrørende ny behandling av Nasjonal transportplan gjeldande ferjefri E39 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender