Fylkesutvalet

Møtedato : 21.09.2021 09:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-118/21 Økonomirapportering per 2. tertial 2021 Document_blue Framlegg Beh. (3) 1 vedlegg
U-119/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg
U-120/21 Møre og Romsdal 2025 - orientering Document_blue Framlegg
U-121/21 Næringsstrategi for Vestlandet Document_blue Framlegg 2 vedlegg
U-122/21 Fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal - forslag til vidare arbeid Document_blue Framlegg Beh. (2) 1 vedlegg
U-123/21 Oppdragsstyring Siva Document_blue Framlegg Beh. (2) 1 vedlegg
U-124/21 Intensjonsavtale mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vedkomande prosjekt Utvikling Reknes Kompetansehub (saka blir ettersendt)
U-125/21 Årsrapport frå elev- og lærlingombodet og mobbeombodet i Møre og Romsdal 2020-2021 Document_blue Framlegg 1 vedlegg
U-126/21 Evaluering av tiltakspakke for kulturlivet 2020 Document_blue Framlegg Beh. (2) 2 vedlegg
U-127/21 Eigarskap i Vestnorsk Filmsenter - Styrking av filmfeltet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Beh. (2)
U-128/21 Sande fastlandssamband - søknad om støtte/kapitalinnskott Document_blue Framlegg Beh. (2) 1 vedlegg
U-129/21 Konkurranseutsetting av transporttenester Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Document_blue Framlegg 3 vedlegg
U-130/21 Overtaking av dei statlege fiskerihamnene i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg

← møtekalender