Fylkesutvalet

Møtedato : 21.09.2021 09:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-118/21 Økonomirapportering per 2. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
U-119/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-120/21 Møre og Romsdal 2025 - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-121/21 Næringsstrategi for Vestlandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-122/21 Fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal - forslag til vidare arbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-123/21 Oppdragsstyring Siva Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-124/21 Intensjonsavtale mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vedkomande prosjekt Utvikling Reknes Kompetansehub Document_blue Protokoll
U-125/21 Årsrapport frå elev- og lærlingombodet og mobbeombodet i Møre og Romsdal 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-126/21 Evaluering av tiltakspakke for kulturlivet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-127/21 Eigarskap i Vestnorsk Filmsenter - Styrking av filmfeltet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-128/21 Sande fastlandssamband - søknad om støtte/kapitalinnskott Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-129/21 Konkurranseutsetting av transporttenester Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-130/21 Overtaking av dei statlege fiskerihamnene i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-133/21 Fast beredskapsløysing på strekninga Geiranger-Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-134/21 Intensjonsavtale mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vedkomande prosjekt Utvikling Reknes Kompetansehub – utsett sak frå fylkesutvalet sitt møte 30. august 2021 - ny handsaming Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 6 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/21 Invitasjon til Runde Miljøsenter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender