Fylkesutvalet

Møtedato : 20.09.2021 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-114/21 Program for fylkestinget i Geiranger 18.-19. oktober 2021 Document_blue Framlegg
U-115/21 Innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til Langtidsplan for forsking og høgare utdanning Document_blue Framlegg Beh. (2) 1 vedlegg
U-116/21 The North West - driftstilskot 2021 Document_blue Framlegg 1 vedlegg
U-117/21 Vegforum Rv15 - fylkeskommunal deltaking Document_blue Framlegg Beh. (2) 3 vedlegg
U-131/21 Fast beredskapsløysing på strekninga Geiranger-Hellesylt Document_blue Framlegg
U-132/21 Intensjonsavtale mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vedkomande prosjekt Utvikling Reknes Kompetansehub – utsett sak frå fylkesutvalet sitt møte 30. august 2021 - ny handsaming Document_blue Framlegg 6 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/21 Invitasjon til Runde Miljøsenter Document_blue Framlegg

← møtekalender