Fylkesutvalet

Møtedato : 30.08.2021 10:30

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-103/21 Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-104/21 Intensjonsavtale mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vedkomande prosjekt Utvikling Reknes Kompetansehub Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-105/21 Melding om bruk av fullmakt "feriefullmakt" til fylkesordførar og fylkeskommunedirektøren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-106/21 Styring og organisering av Bypakke Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
U-107/21 Deltakar til politisk samrådsgruppe for KVU rv. 658 Ålesund - Vigra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-108/21 Kjerringsundet - statusorientering om vidare framdrift jf. Vedtak U-4/21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-109/21 Innspel til luftfartsstrategi og kartlegging av utviklinga i luftfarten etter pandemiutbrotet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-110/21 Konseptvalutgreiing for framtidig kraftforsyning Nordmøre og Romsdal - uttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-111/21 Ny behandling av Nasjonal transportplan gjeldende ferjefri E39 Document_blue Protokoll
U-112/21 Uttale om Runde Miljøsenters planlagte symposium for lukkede dører Document_blue Protokoll
U-113/21 Skoleval 2021 Document_blue Protokoll

← møtekalender