Fylkesutvalet

Møtedato : 01.06.2021 09:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-60/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 2 vedlegg
U-61/21 K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
U-62/21 K752 Fræna vgs - marine fag, prosjektstatus mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
U-63/21 K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 5 vedlegg
U-64/21 Overordna utviklingsplan bygg og eigedom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 6 vedlegg
U-65/21 Finansiering av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 12 vedlegg
U-66/21 Investeringsprogram for fylkesvegar 2022-2031 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-67/21 Driftsselskap Campus Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-68/21 Orientering Sørsida i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-69/21 Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
U-70/21 Ocean Seaweed Centre fase II Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-71/21 Årsrapport for 2020 frå Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-72/21 Prinsipp for fylkeskommunal deltaking i og finansiering av vegselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-73/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 22 vedlegg
U-74/21 Etablering av nytt skysstilbod til/frå Store Kalvøy etter opninga av Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-75/21 Todalsfjordprosjektet - orientering om vedtatt kommunedelplan og vidare framdrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
U-76/21 Økonomirapportering per 1. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
U-77/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-78/21 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
U-79/21 Handlingsprogram og mål i økonomiplanen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
U-80/21 Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal - oppheving Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
U-81/21 Møbelkraft AS - val av strategi i generalforsamling 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-82/21 Søknad om fritak frå politiske verv - Erik Kursetgjerde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-83/21 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringslivet og kommunal sektor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg

← møtekalender