Fylkesutvalet

Møtedato : 31.05.2021 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-52/21 Program for fylkestinget i Geiranger 14. og 15. juni 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-53/21 Sal av utstedarverksemda i Vegamot AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-54/21 Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-55/21 Nasjonalt NAV-ombod lokalisert til Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-56/21 Høyringssvar - tildeling i forhåndsdefinerte områder TFO 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-57/21 Høyringssvar energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-58/21 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringslivet og kommunal sektor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
U-59/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer - 2022-2025 - til høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/21 Internasjonalt arbeid - Årsrapport 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RS-6/21 Kopi: Kristiansund kommune - kommunedelplan - Sentrumsplan i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender