Fylkesutvalet

Møtedato : 23.03.2021 09:30

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-39/21 Forskrift om godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-40/21 Fylkeskommunal stemmestøtte til ungdomspartier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-41/21 Fast møte- og talerett for andre enn valde medlemar i folkevalde organ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-42/21 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
U-43/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-44/21 Årsrapport bygg- og eigedomstenester 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-45/21 Campus Kristiansund - Leigeavtale og driftsselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
U-46/21 Politisk regelverk for byggesaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-47/21 Modell for å sikre eit seriøst arbeidsliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-48/21 K2003 Talevarsling - forprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
U-49/21 Program for fylkestinget 19. og 20. april 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-50/21 Uttale - Klimaplan for 2021-2030, Meld.St.13 (2021-2030) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/21 Sykkylven kommune - Vedtak - kommunedelplan sentrum - Ikornnes-Ikornes 2019-2029 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-4/21 Nordøyvegen - vidare utgreiingar av m.a. bompengenivå Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender