Fylkestinget

Møtedato : 06.12.2021 12:00

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-91/21 Medverknadsorgan for ungdom - nyval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-92/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Opplæringskontora" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-93/21 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K451 Fagerlia vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
T-94/21 C2101 Utgreiing solenergi i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-95/21 Fylkeskommunale funksjonar i Sørsida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
T-96/21 Oppretting/stifting av Molde berekraftshub AS (MBH AS) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-97/21 Program for berekraftig by- og tettstadutvikling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
T-98/21 Skaparkraft - 2022-2032: program for langsiktig omstilling av næringslivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
T-99/21 Endring av budsjettet for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-100/21 Revisjon av reglement for finans- og gjeldsforvaltning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-101/21 Seglende reserveferje rute 01 - Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-102/21 Kjerringsundet - prinsippvedtak om realisering (avgjerslepunkt B2) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-103/21 Utbetring av eksisterande vegnett Nordøyane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
T-104/21 Økonomiplan med handlingsplan 2022-2025 med budsjett 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 7 vedlegg
T-105/21 Klimabudsjett 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-106/21 Eigarskapsmelding 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-107/21 Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 25 vedlegg
T-108/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 35 vedlegg
T-109/21 Retningslinjer for kunstprosjekt i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-110/21 Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-111/21 Ungdomsmedverknad i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-112/21 Campus Kristiansund AS - Aksjekjøp og lån Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-113/21 Søknad om fritak frå politiske verv - Frank Edvard Sve Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-114/21 Spørsmål frå Gunnhild Meringdal (FRP) om venterom Vestnes ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-115/21 Interpellasjon frå Elisabeth Jørgenvåg (NML) og Terje Hals (NML) vedr ekstra anløp for Kystekspressen i Aure Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-116/21 Uttale om den alvorlege straumsituasjonen Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/21 Til Kontrollutvalg og fylkeskommunedirektør, Habilitet og etiske retningslinjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-6/21 Oversikt over saker til oppfølging 2020-2021 - fylkesutvalet og fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender