Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 15.11.2021 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-8/21 Godkjenning av protokoll Document_blue Protokoll
UBV-37/21 Orientering om prosjektbestilling av reguleringsplanarbeidet for Todalsfjordprosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-38/21 Prosjektdefinisjon Bruvollbrua i Averøy kommune og Dragsundbrua i Ulstein kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UBV-39/21 Avslutning byggerekneskap K451 Fagerlia vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
UBV-40/21 C2101 Utgreiing solenergi i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/21 Budsjettoppfølging til og med oktober 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender