Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 04.10.2021 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Møterom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-30/21 Orientering om status byggeprosjekt på veg oktober 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UBV-31/21 Orientering om status Nordøyvegen oktober 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
UBV-32/21 Budsjettkorreksjon 2021 - omdisponering innanfor ramme 96 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UBV-33/21 K752 Hustadvika vgs - marine fag, revidert styringsplan og prosjektstatus september 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UBV-34/21 K1802 Ørsta KKS - revidert styringsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-35/21 K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus september 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-36/21 K2003 Talevarsling - prosjektstatus september 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/21 Budsjettoppfølging til og med august 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender