Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 06.09.2021 09:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 103 - Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-26/21 Møteplan for utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-27/21 K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, revidert funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-28/21 K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, styringsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-29/21 K651 Spjelkavik Arena - prosjektstatus august 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/21 Budsjettoppfølging til og med juni 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender