Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 19.05.2021 09:30

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-14/21 Avslutning byggerekneskap K452 Spjelkavik vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
UBV-15/21 K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
UBV-16/21 K752 Fræna vgs - marine fag, prosjektstatus mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
UBV-17/21 K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 5 vedlegg
UBV-18/21 Statusorientering vegprosjekt mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-19/21 Rapportering til utbyggingsutval for bygg- og vegsaker - forventningsavklaring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-20/21 Val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-21/21 Orientering om prosjektbestilling av reguleringplanarbeidet fv. 60 Tomasgård-Røyrhus bru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-22/21 Orientering om status Nordøyvegen mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-23/21 Bygging av rundkøyring i Sykkylven, prosjektdefinisjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/21 Budsjettoppfølging jan-april 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender