Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 21.04.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-9/21 K651 Spjelkavik Arena - status etter samspill skisseprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-10/21 Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UBV-11/21 Oppfølging av plan- og byggeprogrammet 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UBV-12/21 Gjennomføringsplan skredsikring Ågothammaren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UBV-13/21 Val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/21 Val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender