Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 08.02.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-1/21 Orientering om status byggeprosjekt på veg februar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UBV-2/21 Orientering om status Nordøyvegen februar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-3/21 K752 Fræna vgs. marine fag - Revidert strategiplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-4/21 K2001 Volda vgs - TPO-base, forprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UBV-5/21 K1802 Ørsta KKS - Strategiplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Årsresultat 2020 - budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender