Samferdselsutvalet

Møtedato : 01.12.2021 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Møterom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-99/21 Prosjektdefinisjon Bruvollbrua i Averøy kommune og Dragsundbrua i Ulstein kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
SA-100/21 Evaluering av trafikktryggingsprisen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-101/21 Ferister på fylkesveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-102/21 Status vegdrift 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-103/21 Høyringsinnspel til SVV - Takst og rabattstruktur i ferjedrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-104/21 Takstsak 2022 - Nye takstar for buss, hurtigbåt og fylkesvegferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-105/21 Høringsuttalelse - kontrollutrustning drosje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-106/21 Orientering om status anbod hurtigbåt Kristiansund-Trondheim frå 1. januar 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-107/21 Utgreiing av tiltak for å auke kollektivtrafikken Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-44/21 Notat ruteendringar i ruteendringsprosessen 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-45/21 Referat frå møte i transportgruppa i Nordsjøkommisjonen 28.-29.10.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-46/21 Referat fra Samarbeidsforum samferdsel MRFK TRFK 15.10.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-47/21 Forespørsel om innspill til utredning av flyrutekjøp i Nord-Norge og Sør-Norge fra 1. april 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-48/21 Innspel til utgreiing av flyruter på kortbanenettet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-49/21 Samfunnsbåten i Sande kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-50/21 Budsjettoppfølging til og med oktober 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-51/21 Ferjesambandet Åfarnes - Sølsnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-52/21 Auka kostnader fv. 65 Vindøla - Røv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender