Samferdselsutvalet

Møtedato : 08.11.2021 13:00

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-94/21 Høyringsuttale - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-95/21 Program for berekraftig by- og tettstadutvikling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
SA-96/21 Utbetring av eksisterande vegnett Nordøyane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
SA-97/21 Kjerringsundet - prinsippvedtak om realisering (avgjerslepunkt B2) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
SA-98/21 Økonomiplan med handlingsplan 2022-2025 med budsjett 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 7 vedlegg

← møtekalender