Samferdselsutvalet

Møtedato : 27.10.2021 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Møterom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-81/21 Budsjettkorreksjon 2021 - omdisponering innanfor ramme 96 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
SA-82/21 Møre og Romsdal fylkeskommune - innspill til høring om nye krav til offentlig anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser til veitransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-83/21 Søknad om fråvik - frisikt - fv. 5914 Gjævenesvegen i Sykkylven kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-84/21 Søknad om fråvik - horisontalkurvatur - fv. 5878 Igesundvegen i Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-85/21 Søknad om fråvik - lysarmatur - fv. 63 Korsmyra-Indreeide Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-86/21 Endring i prosedyren for fråvikssaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-87/21 Nye retningslinjer for fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-88/21 Deltaking i prosjektet "Framtidas hurtigbåt II" - leda av Trøndelag fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-89/21 Status ståplassar skolebuss 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-90/21 Seglende reserveferje rute 01 - Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
SA-91/21 Førebels status ferje og hurtigbåtdrift - mai til og med august 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-92/21 Forslag frå Ørsta kommune til vegbyte mellom kommunal veg og fylkesvegar, prinsipp for vegbyte og omklassifisering til kommunal veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
SA-93/21 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for nye E39/E136 Digernesskiftet - Vestnes/Ørskogfjellet - fråsegn til varsel om oppstart Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-37/21 Hurtigbåtrute Bergen-Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-38/21 Orientering om status Nordøyvegen oktober 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-39/21 Orientering om status byggeprosjekt på veg oktober 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-40/21 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for nye E39/E136 Digernesskiftet - Vestnes/Ørskogfjellet - fråsegn til varsel om oppstart Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-41/21 Budsjettoppfølging til og med august 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-42/21 Ferjesambandet Store Kalvøy Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-43/21 Høyringsuttale E39 Digernes - Ørskogfjellet, Braute grendalag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

← møtekalender