Samferdselsutvalet

Møtedato : 01.09.2021 09:00

Møtested : Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Møterom: Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-63/21 Møteplan for samferdselsutvalet 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-64/21 Ruteendringsprosessen 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-65/21 The Fjords - søknad om prolongering av ruteløyve i ferjesambandet Geiranger - Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-66/21 Rute 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-67/21 Vegforum Rv15 - fylkeskommunal deltaking Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-68/21 Trafikktryggingsprisen 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-69/21 Statusorientering på diverse trafikktryggingsarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-70/21 Prioritering av mindre trafikktryggingstiltak til gjennomføring i 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-71/21 Vedlikehald og utbetringstiltak på fylkesveg i 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-72/21 Arbeidet med opning av fylkesvegar og behov for utbetring for modulvogntog type 1 og 2 samt 24 meters vogntog Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-73/21 Søknad om fråvik - fv. 63 Flåbrua i Stranda kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-74/21 Søknad om fråvik - fv. 659 Burbergtunnelen på Nordøyvegen i Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-75/21 Sande fastlandssamband - søknad om støtte/kapitalinnskott Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-76/21 Børdalslinja, fv. 650 Sjøholt - Viset - beslutningspunkt B0 (behovsfase) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-77/21 Konkurranseutsetting transporttenester rutepakke 2 Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-28/21 Høringsbrev - EU-EØS - forslag til revidert direktiv 2014/94/EU - innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/21 Høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-30/21 Regional transportplan for Vestland 2022 - 2033 - høring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-31/21 Regional transportplan for Vestland 2022 - 2033 - svar på høring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-32/21 Revisjon av EU sitt ITS-direktiv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-33/21 Høring - Mobilitetsstrategi for Innlandet 2021 - 2030 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-34/21 Referat frå møte i transportgruppa i Nordsjøkommisjonen 30.6.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-35/21 Nasjonal transportplan 2022-2033 - referat frå evalueringsmøte mellom SD og politisk kontaktgruppe 23.6.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-36/21 Budsjettoppfølging til og med juni 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender