Samferdselsutvalet

Møtedato : 09.06.2021 09:30

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-53/21 Førebels status ferje og hurtigbåtdrift - januar til og med april 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-54/21 Rapport: Forsprosjekt - Utsleppsfritt hurtigbåtanbod i Møre og Romsdal (Klimasats) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-55/21 Reduserte ferjetakstar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-56/21 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) for 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-57/21 Status og val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
SA-58/21 Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-59/21 Gjennomføringsmodell, driftskontraktar for Nordmøre og Romsdal 2022/2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-60/21 Utbygging Åfarnes og Sølsnes fk. - etablering av venterom og toalett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
SA-61/21 Søknad om fråvik - vegbreidde - fv. 5878 Nerlandsøybrua i Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-62/21 Bygging av rundkøyring i Sykkylven, prosjektdefinisjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-19/21 Kollektivprosjekt i Kristiansund og Averøy kommunar – evalueringsprosess. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-20/21 Enova - tilskuddsbrev - miljøbusser Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/21 Endring skulestruktur Giske kommune - meirkostnadar på skuleskyss og finansiering av dette Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-22/21 Oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget om videreføring av flyrutekjøp som et statlig ansvar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-23/21 Sak 47/21 Trøndelag fylkeskommune - Hurtigbåt, plan for anskaffelse 2024-2037 Kristiansund - Trondheim Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-24/21 Løyvesituasjonen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-25/21 Svar på brev datert 30.03.2021 om løyvesituasjonen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-26/21 Budsjettoppfølging jan-april 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-27/21 Videreføring av flyrutekjøp som et statlig ansvar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender