Samferdselsutvalet

Møtedato : 04.05.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: 2-dagers møte 4.-5. mai

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-28/21 Søknad om konsesjon for hurtigbåtrute på strekninga Ålesund - Stadt og sightseeingbåt i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
SA-29/21 Storfjordsambandet - beslutningspunkt B0 (behovsfase) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-30/21 Oppfølging av plan- og byggeprogrammet 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
SA-31/21 Gjennomføringsplan skredsikring Ågothammaren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
SA-32/21 Søknad om fråvik - fv. 60 Ringstad bru i Stranda kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-33/21 Søknad om fråvik - vegbreidde - fv. 5878 Nerlandsøybrua i Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-34/21 Søknad om fråvik - fv. 65 Folla bru i Surnadal kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-35/21 Søknad om fråvik - rekkverk - fv. 63 Korsmyra-Indreeide Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-36/21 TT - statusrapport - ekstraordinær kontroll Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-37/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 22 vedlegg
SA-38/21 Utviklingstrekk i samferdselssektoren 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-39/21 Investeringsprogram for fylkesvegar 2022-2031 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
SA-40/21 Oppgradering av fylkesvegtunnelar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-41/21 Klassifisering av rasteplassar langs fylkesveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-42/21 Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
SA-43/21 Todalsfjordprosjektet - orientering om vedtatt kommunedelplan og vidare framdrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
SA-44/21 Prinsipp for fylkeskommunal deltaking i og finansiering av vegselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
SA-45/21 Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal - oppheving Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
SA-46/21 Bestillingstransport i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
SA-47/21 Etablering av nytt skysstilbod til/frå Store Kalvøy etter opninga av Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
SA-48/21 Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/21 Referat og revidert uttalelse fra Møte i Jernbaneforum Dovre og Raumabanen 25. mars 2021 kl. 14-16 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
RS-12/21 Endring av tal heimkøyringar etter undervisningslutt ved grunnskolar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/21 Tilsagn om tilskudd til generelt vedlikehold av fylkesveg (post 1320.65) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/21 Internasjonalt arbeid - Årsrapport 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RS-15/21 Presentations and minutes from webinar and group meeting in NSC Transport group 11 - 12 March Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-16/21 Post 64 - Tilskudd til fylkesveier for tømmertransport - Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-17/21 TEN-T Uttale frå Vestlandsrådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-18/21 Endelig referat og vedlegg fra møte i samarbeidsforum samferdsel Trøndelag og Møre og Romsdal 9.4 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

← møtekalender