Samferdselsutvalet

Møtedato : 03.02.2021 09:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-2/21 Årshjul samferdselsutvalet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-3/21 Ferjerute mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 8 vedlegg
SA-4/21 Hurtigbåt Kristiansund-Smøla-Aure-Hitra-Brekstad-Trondheim frå 1. januar 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-5/21 Val av løysing for nye kaier Eidsdal og Linge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
SA-6/21 Orientering - utgraving og behov for tiltak ved Kvanne og Rykkjem ferjekaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-7/21 Orienteringssak - arbeidet med å opne opp for modulvogntog type 1 og 2 samt 24 meters vogntog på fylkesvegar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-8/21 Nerlandsøybrua - orientering om status og framdrift februar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-9/21 Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
SA-10/21 Budsjett 2021 for det haldningsskapande trafikktryggingsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-11/21 Dalsfjordkryssing i Volda kommune som sjølvfinansierande prosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-12/21 Autopassdirektivet Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Årsresultat 2020 - budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/21 Tilbudet ved ferje/hurtigbåt for Store Kalvøy i Ålesund kommune ved åpning av Nordøyvegen (NV) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-3/21 Uttale fra Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI) ang behov for hurtigbåt etter at Nordøyvegen er realisert Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-4/21 Innspill til arbeidet med Stortingsmeldingen for NTP 2022-2033 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-5/21 Svar på søknad om tilskudd til fylkesveier - Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender