Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 20.10.2020 10:00

Møtested : Digitalt møte/Teams

Møterom: Digitalt møte/Teams/110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-20/20 Kvalitet i utdanninga - System for kvalitetsarbeid ved Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-21/20 Revidering av Forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender