Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 30.11.2021 10:30

Møtested : Hustadvika kommune - Bryggjen i Bud - sjå program

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-116/21 Fylkeskulturprisen 2021 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-117/21 Miljøprisen 2021 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-118/21 Midlar til bibliotekutvikling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-119/21 Utlysing av tilskot til markering av Frivilligheita sitt år 2022 - "Vår veke" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-120/21 Midlar til Jenteløftet for 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-121/21 Den kulturelle spaserstokken - evaluering og innretting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
KNF-122/21 Konferansar kulturområdet - januar-mars 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-123/21 Søknad om tilskot til prosjektet Vekst i Fjord Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-124/21 Søknad frå Nordveggen AS om tilskot til attraktivitetsarbeid i Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-125/21 More Greenwood - trevirke som råstoff til proteinproduksjon - søknad frå Innveno AS om tilskot til forstudie Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-126/21 Høyring - forslag om etablering av ei ny ordning for tildeling av løyve til akvakultur med laksefisk til miljøteknologiføremål Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-127/21 Høyring - Endring i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-128/21 Støtte til "Byen som regional motor" - prosjekt i Ålesund, Molde og Kristiansund - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-55/21 KNF 2022 - oppdatert møtekalender Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-56/21 Økonomirapport - periode 2021-10 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender