Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 08.11.2021 13:00

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-102/21 Førebels evaluering av internasjonal forprosjektordning for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-103/21 Evaluering fire fristar - Møremusikarordninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-104/21 Frivilligheita sitt år 2022 - plan for arbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-105/21 UNG kunst og kultur - innretning av program 2022-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-106/21 Ein bit av historia - innretning av program, 2022-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-107/21 Folkehelseprogrammet - status og framtidige prioriteringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-108/21 Fylkeskommunale funksjonar i Sørsida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
KNF-109/21 Retningslinjer for kunstordning i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
KNF-110/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 35 vedlegg
KNF-111/21 Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
KNF-112/21 Høyring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte botnforhold m.m. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-113/21 Program for berekraftig by- og tettstadutvikling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
KNF-114/21 Skaparkraft - 2022-2032: program for langsiktig omstilling av næringslivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
KNF-115/21 Økonomiplan med handlingsplan 2022-2025 med budsjett 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 7 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-54/21 Høyring - Prøveordning for rullerande maksimal tillat biomasse (RMTB) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

← møtekalender