Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 26.10.2021 10:30

Møtested : Helsehuset Stella Maris, Brugata 6, Vestnes

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-87/21 Fylkesstrategi for tannhelse 2022-2025 - oppstartsmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-88/21 Forslag til møtestadar for kultur-, næring- og folkehelseutvalet - 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-89/21 Kulturrabatt for ungdom - rapportering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-90/21 ONS (Offshore North Sea) 2022 og 2024 - støtte til næringslivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-91/21 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 12 vedlegg
KNF-92/21 Status og framdrift i integreringsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KNF-93/21 Nor-Fishing 2022 - Fellespaviljong for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-94/21 Søknad om tilskot - Byggprosjekt Møre og Romsdal 2021-2023 - Landbruk Nordvest Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-95/21 Søknad frå Volda kommune om midlar til tettstadutvikling i Volda sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-96/21 Nordveggen AS - søknad om tilskot til prosjektet "Produktutvikling reiseliv i Rauma, fase 2". Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-97/21 Fordeling ekstra tildeling hoppid.no avklaringsmidlar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-98/21 Evaluering av fellestenestene i regionmusea - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KNF-99/21 Organisering av musea i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-100/21 Tildeling av restmidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-47/21 Forslag til store kutt i Interreg-midlane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-48/21 Månadsmelding frå NAV august og september 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-49/21 Forprosjektrapport for oppretting av Regionalt kompetansesenter for dans Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-50/21 "Sterkere tilbake - En mer inkluderende idrett". Regjeringa sin nye idrettsstrategi 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-51/21 Skaret skisenter SA - vedtak - klagesak på avslag på søknad om spillemidler - Skaret Skisenter SA Rulleskianlegg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-52/21 Konferansar kulturområdet hausten 2021 (KNF 101/21) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender