Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 31.08.2021 10:30

Møtested : Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Møterom: Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-73/21 Fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal - forslag til vidare arbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
KNF-74/21 Fordeling av Kystskogmidlane - søknad frå Skognæringa Kyst Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-75/21 Oppdragsstyring Siva Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
KNF-76/21 Søknad om tilskot til prosjekt for å realisere ringverknader av Stad skipstunnel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-77/21 Fordeling av tilskot til breibandsutbygging 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-78/21 Program for å styrke marint kunnskapsgrunnlag i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-79/21 Innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til Langtidsplan for forsking og høgare utdanning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-80/21 Tilskot til kulturbygg 2021 - spelemidlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-81/21 Klagesak spelemidlar 2021 - Skaret Skisenter SA Rulleskianlegg, anleggsnummer 13683 (søknadsnr. 142556) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-82/21 Revidering av retningsliner for kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-83/21 Eigarskap i Vestnorsk Filmsenter - Styrking av filmfeltet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
KNF-84/21 Evaluering av tiltakspakke for kulturlivet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
KNF-85/21 Møteplan 2022 - Kultur-, næring, og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-38/21 Tilskotsbrev frå Kulturtanken - økonomi og planar for skoleåret 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-39/21 Uttale om kutt av statleg driftstilskot til Musikkens studieforbund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-40/21 Samarbeidsavtale Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-41/21 Invitasjon til kystpilegrimskonferansen 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-42/21 Svar påhenvendelse om tilskudd til Musikkens Studieforbund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-43/21 Årsrapport 2020 God Helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-44/21 Månadsmelding frå NAV juni og juli 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-45/21 Økonomirapport 1. halvår 2021 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender