Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 31.08.2021 10:30

Møtested : Surnadal og Tingvoll kommunar (møte 31. august - 1. september)

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument

← møtekalender