Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 16.11.2021 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-14/21 Økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
PNF-15/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 35 vedlegg
PNF-16/21 Forslag om felles konferanse for kommunale eldreråd og råd for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
PNF-17/21 Val av kommunar å besøke i 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-27/21 Frivilligheita sitt år 2022 - plan for arbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-28/21 Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 25 vedlegg
RS-29/21 Handlingsplan for universell utforming 2021-2025. Tilskudd til fylkeskommunene for kompetansehevende tiltak innen universell utforming Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-30/21 Høringsbrev - Forslag til endring i Forskrift om kommunal pasient- brukerregister Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-31/21 Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet - tilleggsutredning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-32/21 Møteprotokoll for rådet for funksjonshemma - 16.09.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-33/21 Protokoll - Rådet for funksjonshemma 15.09.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-34/21 Protokoll frå arbeidsmøte i Rådet for funksjonshemma den 0510 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-35/21 Protokoll - Ålesund råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 06.10.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-36/21 Økonomirapport 2. tertial 2021 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-37/21 Økonomirapport - periode 2021-10 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-38/21 Møte i Rådet for personar med funksjonsnedsetting - Sykkylven - 11.11.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender