Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 24.08.2021 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-9/21 Konkurranseutsetting transporttenester rutepakke 2 Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
PNF-10/21 Bestillingstransport - status for arbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-11/21 Ålesund, Giske og Sula kommunar - plan for areal-, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) - orientering om prosessen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
PNF-12/21 Høyring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 9 vedlegg
PNF-13/21 Møteplan 2022 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-19/21 Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-20/21 Statistisk sentralbyrå - 18 prosent av bevegelsehemmede er i arbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/21 Protokoll Ålesund kommune- Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - 19.05.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-22/21 Protokoll Ålesund kommune - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - 09.06.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-23/21 Vestnes kommune - Protokollar frå møte i eldrerådet og råd for funksjonshemma den 090621 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-24/21 Sykkylven kommune - Protokoll frå møte i rådet for funksjonshemma 09.06.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-25/21 Økonomirapport 1. tertial 2021 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-26/21 Økonomirapport 1. halvår 2021 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender