Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 27.04.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-4/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer - 2022-2025 - til høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
PNF-5/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 22 vedlegg
PNF-6/21 Oppfølging av undersøking kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PNF-7/21 Konferanse for kommunale råd 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-8/21 Avvikle arbeidsutvalet (AU) for rådet for personar med nedsett funksjonsevne 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/21 2021 - Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
RS-11/21 Politisk regelverk for byggesaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
RS-12/21 Protokoll råd for likestilling av funksjonshemma Ørsta kommune - 01.03.2021 Document_blue Protokoll
RS-13/21 Protokoll - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Ålesund - 10.03.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/21 Protokoll Ålesund kommune - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 14.04.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-15/21 Sykkylven kommune - Protokoll frå møte i rådet for funksjonshemma den 7. april Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-16/21 Bruk av midler til fag- og yrkesopplæring etter løyving frå Fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-17/21 Tilbod som ikkje blir sett i gang, skoleåret 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
RS-18/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 2 vedlegg

← møtekalender