Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 16.02.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: Teamsmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-1/21 Handlingsprogram for rådet med nedsett funksjonsevne i valperioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PNF-2/21 Kartlegging av rammevilkår for kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne - rapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PNF-3/21 Årsmelding 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Informasjon om navneendring - lokale pasient- og brukerombud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/21 Protokoll frå møte i rådet for funksjonshemma 09.12.2020 - Sykkylven kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/21 Protokoll - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 28.10.2020 - Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-4/21 Protokoll - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 25.11.2020 - Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-5/21 Protokoll - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 03.02.2021 - Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-6/21 Protokoll - Råd for likestilling av funksjonshemma 18.01.2021 - Ørsta kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/21 Årsresultat 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/21 Detaljbudsjett 2021 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-9/21 Årsrapport 2020 - Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender