Eldrerådet

Møtedato : 28.04.2021 11:00

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-3/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer - 2022-2025 - til høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
E-4/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 22 vedlegg
E-5/21 Kartlegging av rammevilkår for kommunale eldreråd - rapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-6/21 Avvikle arbeidsutval (AU) for eldrerådet 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-7/21 Landskonferanse fylkeskommunale eldreråd i Trondheim 28. - 30. september 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
E-8/21 Fylkeseldrekonferansen 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-9/21 Bestillingstransport i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
E-10/21 Orientering om det juridiske grunnlaget for å krevje gebyr på bruk av lovlege betalingsmiddel ved kjøp av billetter i kollektivtransporten Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/21 2021 - Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
RS-11/21 Handlingsprogram for eldrerådet i valperioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/21 Politisk regelverk for byggesaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
RS-13/21 Bruk av midler til fag- og yrkesopplæring etter løyving frå Fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-14/21 Trøndelag eldreråd - Uttalelse til regjeringens forslag til endring i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet for fylkeskommunene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-15/21 Tilbod som ikkje blir sett i gang, skoleåret 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
RS-16/21 Protokoll - Eldrerådet Ørsta kommune - 10.03.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/21 Protokoll - Ålesund eldreråd 03.03.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-18/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 2 vedlegg

← møtekalender