Eldrerådet

Møtedato : 18.02.2021 11:00

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: Teamsmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-1/21 Handlingsprogram for eldrerådet i valperioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-2/21 Årsmelding 2020 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Landets kommunale- og fylkeskommunale eldreråd - Leve hele livet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-2/21 Informasjon om navneendring - lokale pasient- og brukerombud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/21 Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2021 - flyttet til 28.-30. september Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-4/21 Protokoll - Ålesund eldreråd - 25.11.2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-5/21 Protokoll - Ålesund eldreråd 03.02.2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/21 Protokoll - Ørsta eldreråd 20.01.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/21 Årsresultat 2020 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/21 Detaljbudsjett 2021 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-9/21 Årsrapport 2020 - Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender