Kontrollutvalet

Møtedato : 24.11.2021 09:00

Møtested : Smøla rådhus, Hopen på Smøla

Møterom: Merk tidspunktet - møtestart kl 09:00

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-54/21 Orientering om årsrapport for elev- og lærlingombodet samt mobbeombodet 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-55/21 Oppfølging - Tilbakemelding til rapport om undersøking av "Inntak og kvalitet i opplæringa for elevar tatt inn etter § 6-17 i opplæringsforskrifta" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-56/21 Statusorientering - Etterlevingskontroll "Forvaltning av leigeavtalar" Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-57/21 Statusorientering - Evaluering av revisjonsordninga og revisor Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
KO-58/21 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K451 Fagerlia vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-30/21 Oppfølgingsliste - Kontrolldirektør orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-31/21 Vurdering av spørsmål om etikk og habilitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
RS-32/21 Invitasjon til drøfting om samanslåing av kontrollsekretariat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

← møtekalender