Kontrollutvalet

Møtedato : 29.10.2021 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-49/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Opplæringskontora" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-50/21 Oppfølging - Tilbakemelding til rapport om undersøking av "Transaksjonar med nærståande i skolesektoren" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-51/21 Oppfølging - Tilbakemelding til revisjonsmerknadar frå rekneskapsrevisjon 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-52/21 Orientering om status i arbeidet med "Evaluering av revisjonsordninga og revisor" Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 16 vedlegg
KO-53/21 Orientering om status i arbeidet med "Informasjonssikkerheit og etterleving av personvernreglementet" Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-26/21 Oppfølgingsliste - Kontrolldirektør orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-27/21 Vurdering av spørsmål om habilitet og etikk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-28/21 Ny rettleiar om internkontroll Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/21 Val av nytt styre i Møre og Romsdal Revisjon SA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender