Kontrollutvalet

Møtedato : 03.06.2021 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-29/21 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K452 Spjelkavik vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
KO-30/21 Oppfølging - Tilbakemelding til rapport frå undersøking av finans- og gjeldsforvaltninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KO-31/21 Val av kontrollprosjekt 2022-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
KO-32/21 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 30. april 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-17/21 Oppfølgingsliste - kontrolldirektøren orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-18/21 Finansrapport per 30.04.21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender