Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 21.09.2020 09:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-18/20 Møteplan for utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-19/20 K752 Fræna vgs. Marine fag - Strategiplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-20/20 K2003 Volda vgs - TPO-base, strategiplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-21/20 K2003 Talevarsling - prosjektplan Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/20 Budsjettoppfølging 2. tertialrapport 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender