Samferdselsutvalet

Møtedato : 02.07.2020 10:30

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-36/20 Fråvikssøknad Fv 659 Nordøyvegen - pumper ved innløp og høgdekrav betongføringskant Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-37/20 Fråvikssøknad - fv. 5894 Vassendbrua 15-0206 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
SA-38/20 Søknad om fråvik - Fogd Greves veg 9 - Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
SA-39/20 Informasjon om justering av AutoPASS-regulativet for ferjetakster og Riksregulativet for ferjetakstar gjeldende f.o.m. 01.07. t.o.m. 31.10. 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
SA-40/20 Arkeologi FV60 Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-28/20 Skriftleg tilbakemelding til samferdselsutvalet etter møtet 10. juni 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-29/20 Svar på spørsmål fra Kristin Sørheim om salg fra 3. part Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender