Fylkesutvalet

Møtedato : 12.06.2020 08:30

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-90/20 Nerlandsøybrua - Orientering om status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6)
U-91/20 Høyring på transportetatene sine svar på oppdrag til Nasjonal transportplan 2022-2033 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-92/20 Kravspesifikasjon for anskaffing av fylkesvegferjesamband Utasunds og Brattvåg - Dryna Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 26 vedlegg

← møtekalender