Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 19.06.2020 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-6/20 Orientering om status byggeprosjekt på veg juni 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-7/20 Orientering om status Nordøyvegen juni 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-8/20 Orientering om status Korsmyra - Indreeide juni 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-9/20 Byggeprosjekt - Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya ferjekaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UBV-10/20 K651 Spjelkavik Arena - Revidert strategiplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-11/20 K752 Fræna vgs – marine fag, revidert byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
UBV-12/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

← møtekalender