Fylkesutvalet

Møtedato : 23.04.2020 10:30

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-56/20 Kommersiell ferjedrift Geiranger - Hellesylt Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off

← møtekalender