Klagenemnda

Møtedato : 24.03.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-4/20 Klage på avslag i sak om fri skoleskyss - Audun Nordstrand Sund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender