Klagenemnda

Møtedato : 24.02.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-3/20 Klage i sak om rett til skoleskyss - Therese Engeset Remme Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

← møtekalender