Klagenemnda

Møtedato : 27.01.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-1/20 Klage i sak om dispensasjon frå byggjegrense mot veg - Volda kommune - John Gerard Leirvik Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 13 vedlegg
KN-2/20 Klage over tildeling av reserveløyve tilknytt Ring Taxi SA - Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommuner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg

← møtekalender