Ungdomspanelet

Møtedato : 23.04.2020 13:00

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-12/20 Søknad om fritak frå ungdomspanelet frå Silje Sandøy Husøy Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-13/20 Søknad om fritak frå verv i ungdomspanelet - Thea Elise Gråberg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-14/20 Fordeling av ungdomsmidlar 2020 - 1. tildeling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-15/20 Avkorting av permisjon – Ester Annie Brende Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/20 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg

← møtekalender