Fylkesutvalet

Møtedato : 09.12.2019 18:00

Møtested : Hotel Scandic Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-152/19 Høyring- Gjennomgang av det næringsretta verkemiddelapparatet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-153/19 Vestnes kommune - bygging av 4-mannsbustad - gbnr 51/620 - klage på vedtak om dispensasjon frå reguleringsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-154/19 Innskotskapital i Møre og Romsdal Revisjon SA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-155/19 E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen - nytt garantivedtak ved overføring til regionalt bompengeselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-156/19 Kapitalhøging North West AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

← møtekalender