Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 20.02.2020 09:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-1/20 Todalsfjordprosjektet - orientering om kommunedelplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-2/20 K451 Fagerlia - Prosjektstatus februar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender